Innkalling til Årsmøte i KNA Vest-Agder 23.02.16

Til medlemmer i KNA Vest-Agder Avdeling!

Årsmøte i KNA Vest-Agder Avdeling 23. februar 2016

Det innkalles med dette til årsmøte i KNA Vest-Agder Avdeling.

Årsmøtet holdes i lokalene til Seafront, Mjåvannsvegen 154, 4628 Kristiansand tirsdag 23. februar 2016 kl. 1900.

Dagsorden for møtet følger vedlagt.

Medlemmer som vil fremme forslag til behandling i årsmøtet sender disse til avdelingens sekretær Erik Hillesund, Torhjusheigata 27, 4514 Mandal, epost: erik@hillesund.org innen 08. februar 2016.

Andre årsmøtedokumenter er lagt ut på KNA Vest-Agders hjemmeside www.kna-vestagder.no, Dette gjelder følgende dokumenter:  Årsmelding KNA Vest-Agder 2015

Regnskap for KNA Vest-Agder 2015

Forslag til Budsjett for KNA Vest-Agder 2016

Valgkomiteens forslag til nytt styre for KNA Vest-Agder

Vel møtt til årsmøtet!

 

Vennlig hilsen Tor-Bjarne Repstad

(sign.) Leder

Vedlagt er saksdokumenter.

 

Årsmelding KNA Vest-Agder 2015 Årsmøte 2016-Dagsorden Innkalling – Årsmøte KNA Vest-Agder 2016 Valgkomiteens innstilling Styrets budsjettforslag 2016


Comments are closed.