Årsmøte 2017

       Kongelig Norsk Automobilklub

Vest-Agder Avdeling

Til medlemmer i KNA Vest-Agder Avdeling!

Årsmøte i KNA Vest-Agder Avdeling 16. mars 2017

Det innkalles med dette til årsmøte i KNA Vest-Agder Avdeling.

Årsmøtet holdes i lokalene til Seafront, Mjåvannsvegen 154, 4628 Kristiansand torsdag 16. mars 2017  kl. 1900.

Dagsorden for møtet følger vedlagt.

Medlemmer som vil fremme forslag til behandling i årsmøtet sender disse til avdelingens sekretær Erik Hillesund, Torhjusheigata 27, 4514 Mandal, epost: erik@hillesund.org innen

  1. mars 2017.

Andre årsmøtedokumenter er lagt ut på KNA Vest-Agders hjemmeside www.knavestagder.no, Dette gjelder følgende dokumenter:

  • Årsmelding KNA Vest-Agder 2016
  • Regnskap for KNA Vest-Agder 2016
  • Forslag til Budsjett for KNA Vest-Agder 2017
  • Valgkomiteens forslag til nytt styre for KNA Vest-Agder  

Vel møtt til årsmøtet!

Vennlig hilsen

Tor-Bjarne Repstad (sign.)

 

Leder Budgett Dagsorden inkallingÅrsmøte2017 Årsmelding


Comments are closed.