• Category Archives Uncategorized
 • Erik Hillesund valgt til ny KNA-president.

  Posted on by Helge

  Erik Hillesund fra KNA Vest Agder ble valgt til ny president i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) under klubbens landsmøte i Oslo i helgen.

  Det var ikke mindre enn tre kandidater til presidentvervet i Norges eldste bilorganisasjon når rundt 80 delegater og observatører var samlet til landsmøte i Oslo i helgen. I tillegg til Erik Hillesund stilte også Arild Hansen fra KNA Indre Ytre Østfold og Erik Dobloug fra KNA Solør Motorsport som presidentkandidater.

  Erik Hillesund (63), som har vært KNAs visepresident de siste seks årene, fikk et klart flertall av stemmene. Hillesund er bosatt i Mandal og til daglig rådmann i Mandal Kommune.

  Resten av saken kan dere lese HER


 • Nytt styre

  Posted on by Helge

  KNA Vest Agder hadde i går årsmøte. Det ble da valgt inn nytt styre for klubben.

  Vi får gratulerer Bjarne Bergum som ny leder, samt resten av styre.

  Styre for 2010

  Leder Bjarne Bergum

  Nestleder Erik Hillesund

  Kasserer/Sekretær Jon A. Ribe

  Styremedlem Tor Bjarne Repstad

  Styremedlem Helge Andersen

  Styremedlem André Nordstokke

  Varamedlem Harald Johannesen

  Varamedlem Arild Eik


 • Velkommen til Årsmøte

  Posted on by Helge

  Mandag 22. mars 2010 kl 19.00

  på Søgne Videregående skole i Søgne

  DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
  4. Årsberetning 2009
  5. Regnskap pr. 31.12.09
  6. Revisors beretning
  7. Budsjett
  8. Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret som informasjon
  9. Andre innkomne saker
  10. Valg av formann
  11. Valg av styremedlemmer
  12. Valg av revisor
  13. Valg av valgkomite for ett år.

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innen 10.03.09 sendes til :

  KNA Vest-Agder v/ Jon A. Ribe, Solkollen 41, 4628 Kr.sand

  eller på e-mail :post@kartraf.no