• Velkommen til Årsmøte

  Posted on by Helge

  Mandag 22. mars 2010 kl 19.00

  på Søgne Videregående skole i Søgne

  DAGSORDEN

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
  4. Årsberetning 2009
  5. Regnskap pr. 31.12.09
  6. Revisors beretning
  7. Budsjett
  8. Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret som informasjon
  9. Andre innkomne saker
  10. Valg av formann
  11. Valg av styremedlemmer
  12. Valg av revisor
  13. Valg av valgkomite for ett år.

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innen 10.03.09 sendes til :

  KNA Vest-Agder v/ Jon A. Ribe, Solkollen 41, 4628 Kr.sand

  eller på e-mail :post@kartraf.no